Storio Allanol / Outdoor Storage

Tybed oes rhywun eisiau rhain? Neu oes rhiant fodlon mynd a nhw i rhywle i gael gwared ohonynt os gwelwch yn dda? Byddem yn hynod o ddiolchgar. 

Os fedrwch helpu, ebostiwch y Swyddfa. 
Would anyone like these? Or is anyone available please to take them away for us? We would be extremely grateful. 
If you can help, please email the school.