Streic yfory / Strike tomorrow

Cofiwch fod rhai dosbarthiadau ar gau yfory oherwydd y streic. Mae rhieni dosbarthiadau sydd ar gau wedi cael ebost dydd Gwener diwethaf. Bydd disgyblion o’r dosbarthiadau yma yn cael eu gyrru adref os ydynt yn dod i’r ysgol.
Please note that some classes are closed tomorrow  because of the NEU strike. All parents affected have been sent an email last Friday. Any pupil from these classes, who attends school tomorrow, will be sent home.
Diolch

pdf icon Streicstrike.pdf