Swyddog croesi’r ffordd – Road safety patrol

Gofynwyd i ni eich hysbysu NA fydd swyddog croesi’r ffordd ar ddyletswydd am oddeutu mis ar Ffordd Rhuthun o rwan ymlaen.
Atgoffir pawb sy’n defnyddio’r ffordd honno ar ddechrau a diwedd y dydd i gymryd gofal mawr wrth groesi.
We have been asked to inform you that there will NOT be a school crossing patrol on duty on the Rhuthun Road for approximately a month from now on.
Everyone using this road at the beginning and end of the school day is reminded to take great care when crossing.