Taith Breswyl Blwyddyn 5 / Year 5 Residential Course

Neges i’ch atgoffa fod angen talu blaendal o £30 cyn diwedd y dydd Dydd Iau yma i gadarnhau lle eich plentyn ar y daith hon os gwelwch yn dda. A reminder that a deposit of £30 is required to confirm your child’s place on this trip before the end of the day on Thursday please.