Taith Breswyl Blwyddyn 5 / Year 5 Residential Visit

Cofiwch fod angen i rieni Blwyddyn 5 adael i ni wybod os ydych yn dymuno i’ch plentyn ddod ar y daith breswyl neu beidio erbyn hanner dydd heddiw os gwelwch yn dda fel y gallwn barhau gyda’r trefniadau. Anfonwyd e-bost wythnos diwethaf gyda’r manylion.
Please remember that Year 5 parents need to let us know by midday today if you would like your child to attend the residential visit or not so that we can proceed with the arrangements. An e-mail was sent out last week with the details.
https://forms.office.com/e/WyJVSKVsXm