Taith Caerdydd Blwyddyn 5 / Year 5 Cardiff Trip

Mae e-bost pwysig wedi ei anfon ynglyn a thaith Caerdydd heddiw. Os nad ydych wedi derbyn yr e-bost a wnewch chi gysylltu gyda Mrs Gwenan Williams os gwelwch yn dda. Gofynnwn am y blaendal o £30 erbyn Mai 20fed os gwelwch yn dda (nid Ebrill fel a nodir yn yr e-bost!). Llawer o ddiolch. An important e-mail about the Cardiff residential course has been sent out today. If you haven’t received the e-mail please contact Mrs Gwenan Williams. We kindly ask that the deposit of £30 is paid by May 20th please (not April as stated in the e-mail!). Many thanks. [email protected]