TALIAD PANTO / PANTO PAYMENT

Bore da,    mae yna dal nifer heb dalu am y Pantomeim Nadolig i Theatr Clwyd.  Rydym wedi ei ail-agor ar yr App.  Fydd angen talu hwn erbyn diwedd y dydd heddiw os gwelwch yn dda. Os ydydch yn cael unrhyw trafferth talu, plis ffoniwch yr ysgol. Diolch yn fawr.        Good morning,   there are still a few who haven’t paid for the Christmas Pantomime to Theatr Clwyd. We have opened it back up on the App.  It will need to be paid by the end of the day today please. If you are having any problems with paying, please ring the school.   Thank you.