Timau Chwaraeon/Sports Teams

Llongyfarchiadau i’r timau nofio, pêl droed merched a bechgyn wythnos yma. Dilynwch y linc isod i weld canlyniadau y Gala Nofio :-
www.urdd4.org/canlyniadau/canlyniadaugweithgareddaux.a5w?DG=1124
Congratulations to the swimming teams and the girls and boys football teams this week. Please follow the above link for the Swimming Gala results.