Trac yr Wythnos a Testun Trafod

Gan ddechrau yr wythnos yma, byddwn yn cael Trac yr Wythnos yn Ysgol Glanrafon. Byddwn yn dewis trac cerddorol Cymraeg yn wythnosol, a byddwn yn gyrru enw’r gân i chi drwy’r app ar fore Dydd Llun. Bydd posib i chi wrando ar y gân drwy’r Wê a hynny drwy gwefan Radio Cymru, ar youtube neu unrhyw gwefan chwarae cerddoriaeth arall tebyg i Spotify neu applemusic. 

Hefyd, byddwn yn ail ddechrau y drefn o gael Testun Trafod yr wythnos, ac fe fydd hwn hefyd yn cael ei yrru i chi ar fore Dydd Llun. Testun benodol ydy hwn i annog y plant i drafod gwhanol bynciau. Byddant yn trafod rhain yn yr ysgol, ond mae croeso i chi drafod nhw adref gyda eich plentyn. MWYNHEWCH!!!

TRAC YR WYTHNOS – “Digyn am yn ôl” gan Yws Gwynedd

TESTUN TRAFOD YR WYTHNOS – Ydy Siôn Corn a’r corachod yn brysur ym mis Ionawr? (Is Father Christmas and his elves busy during January?)

Beginning this week, we will have a weekly music track at school  – Trac yr Wythnos.  We will be choosing a musical track every Monday and will be sending the details to you through the school app. It will be possible for you to listen to the track on the internet via Radio Cymru website or youtube or through any other musical provider similar to Spotify or applemusic. 

We will also be having a weekly Discussion topic  – Testun Trafod, and this will also be posted on the app every Monday morning. This will give the pupils and yourselves an opportunity to discuss various topics. ENJOY!!!!