Trefniadau i Weithwyr Allweddol / Critical Workers Arrangements

G Williams (Ysgol Glanrafon) has shared OneDrive for Business files with you. To view them, click the links below.
dc-docx_20.png
dc-docx_20.png
Dyma’r trefniadau ar gyfer yr wythnos – ymddiheuriadau nad oedd y neges gyntaf yn eglur. Fe fydd angen i chi agor y dogfennau sydd wedi eu hatodi. Cofiwch os oes unrhyw fodd i blant gael gofal yn y cartref yn ddiogel yna dyna ddylai ddigwydd er mwyn lleihau y risg o ledaenu’r feirws i blant eraill a staff.
Here are the arrangements for next week – there was a problem with the original Welsh version. You will need to open the attachments. Please remember that if there is any way that children can be cared for at home safely they should not attend school as this will minimise risk of spreading the virus to other children and staff.