Triathlon 4 / 7 / 23

Bydd angen i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo eu dillad Addysg Gorfforol ar gyfer y Triathlon. Rydym yn awgrymu eu bod yn gwisgo eu dillad nofio o dan eu dillad. Bydd angen iddynt hefyd ddod â set sbâr o ddillad a thywel gyda nhw.
Pupils will need to come to school wearing their P.E kit for the Triathlon. We suggest they wear their swimsuit under their clothes. They will also need to bring a spare set of clothes and a towel with them.