Triathlon TATA Steel

Pawb yn yr Adran Iau – fory. Dod i’r ysgol mewn dillad Addysg Gorfforol os gwelwch yn dda. Angen cofio gwisg nofio, diod, eli haul a het/cap. Diolch. 

Everyone in the Juniors – tomorrow. Pupils to come to school in their PE Kit. Please remember swimming trunks/swimming costume, drink, sun cream and sun hat/cap. Thank-you.