Trip BL 1 & 2

Cofiwch fod Blwyddyn 1 a 2 yn mynd ar drip i Sw Bae Colwyn yfory. Bydd angen bwyd picnic, diod (dim poteli gwydr) dillad ysgol ac ychydig bach o arian poced tuag at y siop (dim mwy na £5).

Remember that Years 1 and 2 are going on a trip to Colwyn Bay Mountain Zoo tomorrow. Pupils will need to bring a picnic, a drink (no glass) wear their school uniform and bring a small amount of pocket money for the shop (no more than £5). 
Diolch