Trip Bl 2 a 3

Cofiwch fod disgyblion Blwyddyn 2 a 3 yn mynd ar ein trip i Xplore, Wrecsam dydd Iau yma. Bydd angen brechdanau ar bawb ac mae croeso iddyn nhw ddod ag ychydig bach o arian poced gyda nhw ar y diwrnod. 
Remember that years 2 and 3 will be going on our trip to Xplore, Wrexham this Thursday. Pupils will need to bring a packed lunch and are welcome to bring some pocket money with them on the day.