Trip Bl 3 a 4 i Ironworks

Fory / Tomorrow  – Dosbarth Mr G Jones a Dosbarth Mrs L Fernandes

Dydd Mawrth / Tuesday – Dosbarth Mrs G Gatrell

Cofio / Remember :-
Cinio / Lunch

Gwisgo hen ddillad / Wear old clothes

Gwisgo welis neu esgidiau addas / Wellies or suitable footwear

Hyd at £3 o arian poced / No more than £3 pocket money