Trip Bl 4

Neges i’ch atgoffa y bydd disgyblion Bl 4 yn mynd i weld Cerddorfa y BBC fory yn Llandudno. Mae nhw angen gwisg ysgol a phecyn bwyd ar gyfer cinio. Hefyd, cofiwch na fyddwn yn ôl yn ysgol tan tua 3.30/3.45 – byddwn yn cadarnhau amser ar ap yr ysgol a Trydar. Bydd y bws yn mynd a ni syth i’r giât waelod felly os gwelwch yn dda, dewch yno i bigo eich plentyn fyny. Caiff y plant sy’n mynd i’r clwb gerdded yn ôl i’r ysgol gyda’r athrawon.

Just a quick note to remind you that Year 4 are going to Llandudno tomorrow to see the BBC Orchestra. They need to wear school uniform and bring a packed lunch.  Also, please remeber that we will not be back at school until around 3.30/3.45 – we will keep you posted on the school app and Twitter of times. The bus will be dropping us off at the bottom gate so please come there to collect your child. If they are going to club, they will be able to walk up to the school with the teachers.