Eisteddfod Treuddyn

Dymunwn yn dda i bawb sy’n cystadlu yn yr Eisteddfod fory. Dyma’r wybodaeth a yrrwyd allan ddechrau’r wythnos rhag ofn nad ydych wedi ei dderbyn.
Good luck to all Ysgol Glanrafon pupils that are competing at Treuddyn Eisteddfod tomorrow. Here is the information that was sent out at the beginning of this week.