Trip Bl 5 a 6 – FORY / Year 5 & 6 Trip – TOMORROW

Os gwelwch yn dda, cofiwch dalu am y trip cyn ddiwedd y dydd heddiw a hefyd cwblhau y ffurflen ganiatad – linc isod.  
Please remember to pay for the trip before then end of the day today, and also fill in the online permission form by following the link below. 
https://forms.office.com/r/QArw8bqvWH