Trip – Meithrin a Derbyn / Reception and Nursery 11 / 7

Cofiwch fod trip Meithrin a Derbyn i barc fferm Park Hall yfory. Disgyblion i wisgo gwisg ysgol arferol ac esgidiau addas, dim esgidiau glaw. Cofiwch ddod a chot law ysgafn a phecyn bwyd gyda chi. 

Remember that Reception and Nursey pupils are going to Park Hall farm tomorrow. Pupils to wear school uniform as usual with comfortable footwear, there is no need for wellies. Remember to bring a light coat and a packed lunch. 
Diolch