Trip Theatr Stiwt BL 3 a 4/Year 3 & 4 Trip to Stiwt Theater

Yn anffodus, nid ydym wedi gallu aildrefnu’r Trip ysgol i Theatr Stiwt ac rydym wedi gorfod canslo’r daith. Byddwn yn trefnu i’r taliadau gael eu dychwelyd yn nol i’ch cyfrifon.    Diolch                                                
Unfortunately, we have been unable to re-arrange the school trip to Stiwt Theater and have had to cancel the trip all together. We will arrange for the payments to be returned to your accounts.    Thank you