trip Wesaton Park

Disgyblion 5 a 6 wedi cael amser gwych ym Mharc Weston. Gobeithio bod yn ôl erbyn 4, mi fydd y bws yn cyrraedd y giât gwaelod. Year 5 and 6 have had a great day at Weston Park. We hope to arrive back for 4, the bus will arrive at the bottom gate