Trip Yr Urdd blwyddyn 5 a 6 / urdd organised trip years 5 and 6

 Penwythnos Cynradd i Wersyll yr Urdd Caerdydd 12-14 Ionawr 2024
Urdd Primary Weekend Januaer 12-14th 2024  

Taith lawr i Wersyll yr Urdd Caerdydd, ar gyfer blynyddoedd 5 a 6 ar yr 12-14 o Ionawr 2024. 

Mae’r daith yma ar y cyd hefo Urdd Fflint a Wrecsam / Urdd Dinbych / Urdd Conwy / Urdd Maldwyn, felly mae lle ar gyfer 11 disgybl Bl. 5 neu 6 o bob Rhanbarth.

 

Urdd organised Trip to Cardiff 12-14th of January, 2024

There is room for 11 pupils from each region years 5 and 6 to attend this trip with the Urdd

Please see flyer.