Twrnament Pêl-droed yr Urdd a Nofio Bl 6 -13.10.23 – Urdd Football Tournament and Yr 6 Swimming

Yn anffodus oherwydd rhagolygon y tywydd yfory, mae’r twrnament Pêl-droed yr Urdd wedi cael ei ganslo. 
Bydd holl ddisgyblion Blwyddyn 6 yn mynd i nofio yfory fel arfer. Cofiwch eich bag nofio. Diolch

Unfortunately, because of the weather forecast tomorrow, the Urdd Football tournament has been cancelled. 
All Year 6 pupils will be going Swimming tomorrow as usual. Please remember your swimming gear.  Thank you