Tywydd poeth / Hot weather

Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth iawn am weddill yr wythnos, hoffwn eich atgoffa fod hi’n hynod o bwysig fod gan eich plentyn botel ddŵr, cap/het haul ac eli haul yn yr ysgol. Mae yna 3 ffynnon ddŵr yn yr ysgol a digon o gyfle iddynt lenwi eu poteli.
Due to the hot weather forecasted for the rest of the week, we would like to remind you that it is essential that your child brings a water bottle, a sun hat and sun cream to school. We have 3 water fountains in school and the children are welcome to fill their bottles at anytime.