URDD

Annwyl pawb Nid ydym wedi derbyn unrhyw wybodaeth am drefn yr Eisteddfod Cylch dydd Sadwrn. Fel arfer mae’r rhagbrofion yn y bore ac yna 3 plentyn yn cael ei dewis gan y beirniaid i berfformio eto yn y prynhawn.  Mi wnawn adael I chi wybod y trefniadau cyn gynted ag y byddwn ni’n cael gwybod.
Ni fydd y cor na’r gan actol yn perfformio yn y Cylch ac maent yn mynd drwodd i’r Eisteddfod Rhanbarth ar y 25ain o Fawrth.

We have not received any details regarding the Eisteddfod on Saturday. Usually the preliminary rounds are in the morning and all individuals perform. The judges then choose 3 to perform again in the afternoon.  We will let you know the details as soon as we get them. The choir and the can actol do not need to perform and will go forward to the next round on the 25th of March.