Urdd – Canlyniadau Celf/Art Design and Technology results

Pawb ar y canlyniadau llawn i fynd a’u gwaith i Ysgol Bro Alun yfory. Darllenwch y llythyr-angen atodi’r labeli hefyd Diolch
Everyone of the full results to take their child’s work to Ysgol bro Alun tomorrow. Read the letter-Labels also need to be attached Diolch

pdf icon Canlyniadau-llawn-CDT.pdf
pdf icon Canlyniadau-CDT-Fflint-a-Wrecsam.pdf
pdf icon Templed-labeli-CDT-Copi-newydd.pdf