URDD: PWYSIG!! Manylion cofrestru i gystadlu

PWYSIG!!

Os ydy eich plentyn yn cystadlu mewn cystadleuthau unigol yn yr Eisteddfod, bydd angen cofrestru i gystadlu erbyn y 14eg o Chwefror drwy borth yr Urdd. Mae hyn yn berthnasol i’r plant sy’n cael eu hyfforddi yn yr ysgol ac adref. Os nad ydych wedi gwneud yn barod, ewch i  www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/ os gwelwch yn dda. 

Cofiwch, os yw eich plentyn yn cystadlu mewn cystadleuaeth offerynnol bod yn rhaid uwchlwytho copi o’r darn wrth gofrestru i gystadlu a rhoi manylion hawlfraint (h.y. teitl y darn/cyfansoddwr/cyhoeddwr).  Mae manylion pellach am hyn ar www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/hawlfraint-chanllawiau/ .

IMPORTANT!!!

If your child is competing in the Urdd Eisteddfod in any solo competitions, you will need to register them through the Urdd portal by the 14th of February.This applies to those being taught in school or at home. If you have not done so already, please visit www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/ 

If your child is competing in an instrumental competition, you will need to upload a copy of the piece, giving details of copyright. For further details please see www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/hawlfraint-chanllawiau/ .