Wythnos Gwrth Fwlio / Anti-Bullying week

Rydym yn hynod o falch o allu bod yn ran o’r ymgyrch cenedlaethol yma sef Wythnos Gwrth Fwlio. Gwyliwch y fidio er mwyn gweld rhai o ddisgyblion Ysgol Glanrafon. 
Fel rhan o’n gwaith ar Wythnos gwrth-fwlio, gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol Dydd Mercher yn gwisgo sanau od!! (Gweler y poster)

We are delighted to be able to be part of this National Anti-Bullying Week campaign. Watch the video to see pupils from Ysgol Glanrafon.

As part of our work on anti-bullying Week, we ask that children to come to school this Wednesday wearing odd socks!!

  (Please see poster

Pecyn Ysgolion Cynradd / Primary School Pack – Wales (anti-bullyingalliance.org.uk)

Pecyn Ysgolion Cynradd / Primary School Pack – Wales – Anti-Bullying Alliance Rydym ni’n falch o ddweud ein bod ni wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru unwaith eto eleni i ddarparu adnoddau ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru i helpu i wireddu Wythnos Gwrth-fwlio 2022. anti-bullyingalliance.org.uk

pdf icon Diwrnod-Sanau-Od.pdf