YFORY / TOMORROW – Sports For Champions

Mae’r neuadd yn barod at ddigwyddiad Sports for Champions yfory! Cofiwch y caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad ymarfer corff. 👟👟
The hall is all set up for the Sports for Champions event tomorrow!  Remember that all pupils may come to school in their P.E. kit. 👟👟
Image.jpeg