Ymarfer Côr / Choir Practice

Ni fydd ymarfer côr nos Fawrth yma (19eg) oherwydd y noson agored. Fe fydd yr ymarferion yn ailddechrau ar ôl hanner tymor ar y 5ed o Fawrth.
There will be no choir practice this Tuesday (19th) as a result of the open afternoon. The practices will recommence after half term on the 5th of March.