Ymarfer Corff – Yr Adran Iau / PE – Juniors

O wythnos nesaf ymlaen, fe fydd yr Adran Iau yn cyfnewid diwrnodau Ymarfer Corff.  From next week onwards, the Junior Department will be swapping PE days.

DYDD MAWRTH/TUESDAY – Bl 5 a 6/Years 5 & 6
DYDD GWENER/FRIDAY – Bl 3 a 4/Years 3 & 4