Ymddeoliad Mrs Glenda Jones Retirement

Diolch i chi am eich cyfraniadau tuag at dysteb Mrs Glenda Jones, yr ysgrifenyddes, hyd yn hyn. Mae modd i chi gyfrannu drwy School Comms erbyn hyn hefyd. Fe fyddwn yn cau y casgliad dydd Mercher. Thank you for your contributions towards Mrs Glenda Jones, the school secretary’s testimonial. You are now able to contribute through School Comms too. We will close the collection on Wednesday.