Yr Adran Iau / Juniors Department

Er gwybodaeth i chi, bydd disgyblion yr Adran Iau yn mynd i’r capel Dydd Mercher yma ac efallai Dydd Gwener ar gyfer ymarfer ein gwasanaeth Nadolig. Fe fydd Bl 5 a 6 yn mynd bore Dydd Mercher, a Bl 3 a 4 yn mynd yn y prynhawn. A fedrwch chi ofalu os gwelwch yn dda fod gan eich plentyn gôt law rhag ofn iddi fwrw.

 

For your information, the Juniors Department will be going to the chapel on Wednesday and maybe Friday to practice their Christmas Service. Year 5 and 6 pupils will be going Wednesday morning, and Year 3 and 4 pupils in the afternoon. Please ensure that your child has a coat please just in case it rains.