YSGOL AR GAU – FORY / SCHOOL CLOSED – TOMORROW

Rydym wedi cael cadarnhad gan y Sir fod ysgolion o fewn Sir y Fflint i barahu ar gau eto fory oherwydd rhagolygon y tywydd a’r ffaith fod rhybudd tywdd oren mewn grym.  Felly, bydd Ysgol Glanrafon AR GAU FORY – 10/03/23. 
We have had confirmation from the County that they are closing all schools within Flintshire because of the weather forecast and the amber weather warning in place. Therefore, Ysgol Glanrafon will be CLOSED TOMORROW – 10/03/23