Ysgol ar Gau! School Closed!

Pwysig! Important!
Fe fydd yr ysgol ar gau HEDDIW, Tachwedd 11eg oherwydd problem gyda’r dŵr. Mae Dŵr Cymru wedi’n hysbysu na fydd dŵr yn yr ysgol tan prynhawn yma. Lledaenwch y neges o.g.y.dd.
School with be closed TODAY, November 11th because of a problem with the water. Welsh Water has informed us that there won’t be water in school until later this afternoon. Please spread the word.