Ysgol Goedwig Bl 3 a 4 / Forest School Years 3 and 4

BLWYDDYN 3 a 4 / YEARS 3 & 4
PWYSIG – Ni fydd Ysgol Goedwig ar gyfer Blwyddyn 3 a 4 yn dechrau rwan tan wythnos nesaf. Hyn am nifer o resymau ond y prif reswm ydy fod angen gofalu fod y safle yn gwbl ddiogel a hefyd diweddaru yr asesiad risg. 
Cofiwch hefyd fod angen cwblhau y linc caniatad i’ch plentyn gymeryd rhan – nid ydy pawb wedi gwneud hyn eto.  Ni chaiff unrhyw blentyn gymeryd rhan yn y sesiynau heb ganiatad. 

https://forms.office.com/r/BNKEWvb3pC

IMPORTANT – Forest School for Years 3 and 4 will not be starting until next week. There are numerous reasons for this, but the main reason is that we need to make sure that the current site is safe and that the current risk assessment needs updating. 
Also, please remember to complete the permission form – not everyone has done this yet. We will not permit any child to take part if we do not have consent. 
Diolch yn fawr iawn.