Ysgol Goedwig / Forest Schools

Yn anffodus, bydd angen gohurio Ysgol Goedwig fory ar gyfer dosbarth Mrs Fernandes oherwydd pryderon am y tywydd, yn enwedig y gwyntoedd cryfion. Bydd y sesiwn yn cael ei ail-drefnu ar gyfer ar ôl hanner tymor. 
Unfortunately, the Forest School session for Mrs Fernandes’ class has been postponed tomorrow due to concerns regarding the weather forecast and especially the high winds. The session will be re-arranged for after half-term. 
Get Outlook for iOS