15.03.21

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i weld plant Blynyddoedd 3,4,5 a 6 yn ymuno gyda phlant y Meithrin/Derbyn/Blwyddyn 1 a 2 yn yr ysgol o fory, dydd Llun, Mawrth 15fed ymlaen. Bydd yn fendigedig cael pawb yn ol yng Nglanrafon am bythefnos cyn gwyliau’r Pasg.
Os nad yw’r plant yn mynd i’r Clwb Ben Bore/Brecwast, gofynnir i bawb gyrraedd rhwng 8.45 a 9 a.m.
Diolchir i BAWB yn gynnes iawn am yr holl waith a wnaed gyda’r dysgu ar lein ers dechrau’r tymor.
Cofion atoch i gyd tan yfory!
We are looking forward very much to seeing Years 3,4,5 and 6 pupils joining the Nursery/Reception/Years 1 and 2 children in school from tomorrow, Monday, March 15th. onwards. It will be wonderful to see everyone back in Glanrafon for a fortnight before the Easter holiday.
If the children are not attending the Morning/Breakfast Clubs, everyone is asked to arrive between 8.45 and 9 a.m.
EVERYONE is sincerely thanked for all their hard work during the on – line learning since the beginning of term.
Best wishes to you all until tomorrow!