Absenoldeb/Absence

Fe’ch hatgoffir i sicrhau eich bod yn ffonio’r ysgol bob amser pan fydd eich plentyn yn absennol o’r ysgol. Mae’n hanfodol ein bod ni’n cael gwybod erbyn 9.10am fan bellaf.

You are reminded that you need to phone the school at all times when your child is going to be absent from school. It’s essential that we are informed  by 9.10am at the latest.