Blwyddyn 5a6 / Year 5&6

Dillad Addysg Gorfforol / P.E. Kit
Gofynnwn i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol mewn dillad addysg gorfforol yfory (dydd Iau) am wythnos yma gan ei bod hi’n ddiwrnod gwisg lliwiau’r hydref ddydd Gwener. Fe fydd addysg gorfforol yn parhau ar ddydd Gwener yn ôl yr arfer ar ôl hanner tymor.
We ask that Year 5&6 pupils come to school in their P.E. kit tomorrow (Thursday) for this week as they will be in their autumn clothes on Friday. P.E. will continue on Fridays as usual after half term.