Adran Iau – Juniors

PANTO

Ni fydd y plant angen dod â snapyn na fferins i’r panto yfory gan fod yr ysgol yn talu iddynt gael loli iâ yn ystod yr egwyl.Byddant yn ôl yn yr ysgol erbyn tua 12.30 ac yn cael cinio hwyr.

Byddant angen gwisgo eu dillad ysgol.

The children don’t need to bring snapyn or sweets with them to the panto tomorrow as school will be buying ice lollies for them during the interval.They should be back in school by about 12.30 and will be having a late lunch.

They will need to wear their school uniform.:-