Partion Nadolig – Christmas Parties.

Bydd disgyblion Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 yn cael eu partion Nadolig yfory, dydd Mawrth, Rhagfyr 17eg.  – y Meithrin a’r Derbyn yn y bore a Blwyddyn 1 a 2 yn y pnawn. Caiff y disgyblion wisgo eu dillad parti, a byddwn yn gweini bwyd sy’n addas i ofynion deietegol pob disgybl yn ystod y partion.
Nursery, Reception Years 1 and 2 pupils will be having their Christmas parties tomorrow, Tuesday, December 17th – Nursery and Reception in the morning, and Years 1 & 2 in the afternoon. The pupils are allowed to wear their party clothes, and food suitable for the dietary needs of all pupils, will be served during the parties.