Adroddiadau Ddiwedd Blwyddyn 2021 End of Year Reports

Byddwch yn derbyn copi o adroddiad eich plentyn heddiw, Dydd Iau, Gorffennaf 1af a hynny drwy ebost. Os hoffech y cyfle i drafod yr adroddiad gyda athro/athrawes eich plentyn, a hynny drwy apwyntiad rhithiol,  cysylltwch ânhw drwy ebost. Bydd apwyntiad wedyn yn cael ei greu i chi drwy Schoolcloud ar gyfer pnawn Dydd Mercher, Gorffennaf y 7fed rhwng 3.15 a 4.15 o’r gloch.

You will be receiving a copy of your child’s school report today, Thursday, July 1st. If you wish to discuss your child’s report with the teacher through a virtual appointment, please contact them through email. An appointment will then be created for you through Schoolcloud for Wednesday afternoon, July 7th between 3.15 and 4.15 o clock.