Alergeddau/Anoddefiad – Allergies/Intolerance

A fedrwch chi plis clicio ar y linc isod a llenwi’r Holiadur Alergedd/Anoddefiad ar gyfer pob plentyn yn eich cartref sydd yn mynychu ag Ysgol Glanrafon.   Diolch                                                  Can we please ask you to click on the link below and fill out the Alergy/Intolerance questionnaire for every child in your home that comes to Ysgol Glanrafon.   Thank you

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C0_veM2VikGYQiSnQQ2YZF2dGpI2S8VCmJJvAXh1I7VUOUc5VzFDWFhHNUxaV0hCUldUSlA0N1VCRi4u