AR AGOR / OPEN

YSGOL AR AGOR HEDDIW
Plis cymerwch ofal wrth ddod i’r ysgol a peidiwch a phoeni os ydych yn hwyr. Rydym yn ceisio clirio y llwybrau o gwmpas yr ysgol rwan ond mae dal yn llithrig. Plant i ddod a welis os yn bosib plis.

SCHOOL IS OPEN
Please take care and don’t worry if you are late. We are trying to clear the paths by the school, but they are still slippery. Children to bring wellies if possible please.