PWYSIG / IMPORTANT

Mae’r ffordd o gwmpas yr ysgol yn ofnadwy oherwydd yr eira. Os yn bosib, cerddwch i’r ysgol neu os ydych gorfod teithio mewn car, dewch yn hwyrach. Cymerwch ofal os gwelwch yn dda.
The road by the school is treacherous because of the snow. Please walk to school or if you have to come by car, please come later. Please take care.