Ar rhan/On behalf ofFrom: Mirain Vaughan <[email protected]&gt;
Sent: Monday, October 4, 2021 15:19
To: N Postglanrafo (Ysgol Glanrafon) <[email protected]&gt;
Subject: Clyweliadau Corws Only Kids Aloud
 

Annwyl bennaeth / staff Ysgol Glanrafon,

P’nawn da. Hoffwn dynnu eich sylw at gyfle i blant oed 9-12 o bob cwr o Gymru i ymgeisio i fod yn aelodau o gorws Only Kids Aloud. Rydyn ni’n recriwtio aelodau i ffurfio côr newydd sbon ar gyfer 2022, i ddatblygu sgiliau cerddorol, i gynyddu hyder ac i fod yn rhan o gymuned hwyliog a chefnogol. A oes modd rhannu hwn efo rhieni / warchodwyr os gwelwch yn dda? Byddai’n ffantastig pe bai’r côr yn cynnwys aelodau sy’n cynrychioli eich ysgol chi! (Rwyf hefyd yn amgau fersiwn pdf o’r pamffled). Diolch o galon.

Text  Description automatically generated

Mirain Vaughan

Rheolwr Prosiect Only Kids Aloud

Only Kids Aloud Project Manager

The Aloud Charity

The Aloud Charity

Unit 1, Regents Court

Nettlefold Road

Cardiff

CF24 5JQ

/Users/onlyboysaloud/Library/Containers/com.microsoft.Outlook/Data/Library/Caches/Signatures/signature_378555203

Privacy Statement: www.aloud.cymru/privacy-statement/