Hen ddillad- old uniform

Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon hen ddillad ysgol i mewn i’w gwerthu/ail-gylchu ar y funud gan nad oes lle iddynt yn yr ysgol achos y gwaith adeiladu a.y.y.b.
Please do not  send in any old school uniform to sell/re-cycle as we do not have the room at present to store them re the building work etc.