ATGOFFA URDD – PWYSIG!! – Cyfle olaf i gofrestru

PWYSIG!! COFIWCH MAI RHIENI SYDD YN GYFRIFOL AM GOFRESTRU PLANT AR GYFER CYSTADLEUTHAU UNIGOL


Os ydy eich plentyn yn cystadlu mewn cystadleuthau unigol yn yr Eisteddfod, bydd angen cofrestru i gystadlu I drwy borth yr Urdd.Mae hyn yn berthnasol i’r plant sy’n cael eu hyfforddi yn yr ysgol ac adref.Os nad ydych wedi gwneud yn barod, ewch i  www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/ os gwelwch yn dda.   

Cofiwch, os yw eich plentyn yn cystadlu mewn cystadleuaeth offerynnol bod yn rhaid uwchlwytho copi o’r darn wrth gofrestru i gystadlu a rhoi manylion hawlfraint (h.y. teitl y darn/cyfansoddwr/cyhoeddwr).  Mae manylion pellach am hyn arwww.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/hawlfraint-chanllawiau/ . 

IMPORTANT!!!

If your child is competing in the Urdd Eisteddfod in any solo competitions, you will need to register them through the Urdd portal by the14thof February.This applies to those being taught in school or at home.If you have not done so already, please visitwww.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/  

If your child is competing in an instrumental competition, you will need to upload a copy of the piece, giving details of copyright. For further details please seewww.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/hawlfraint-chanllawiau/ .