Clwb Dawns Theatr Clwyd / Theatr Clwyd Dance Club

Mi fydd Clwb dawns Theatr Clwyd yn ail ddechrau ar yr 2il o Fawrth, ac yn rhedeg pob nos Fercher 3:15 – 4:30yh. I flwyddyn 4,5 a 6.  Archebwch lle ar App School Gateway.  /   Theatr Clwyd Dance club is starting back on the 2nd of March, every Wednesday 3:15-4:30pm, for Years 4,5 an 6. You can book via School Gateway App.